Fra
9990

Tetningskitt

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fiberarmert og gummiforsterket asfaltsparkel for reparasjon og tetning av småskader, skjøter og sprekker på papptak, plateskjøter, betong og tre.
 • Danner en elastisk og tett fuge
 • Fester på fuktige så vel som tørre flater
 • Tåler alle klima
 • Utmerket ved akutte reparasjoner i regnvær
 • Trenger ikke varmes opp før påføring
Bruksanvisning
 1. Påfør tetningskittet rett på flaten som skal repareres med en sparkelspade. Fortynn ved behov med litt white spirit.
 2. La tørke en uke.
OBS! Større skjøter og blærer bør skjæres opp og armeres med glassfibervev.

Tekniske data
Densitet: 980 kg/m³
Farge: sort
Vekt tørrstoff: 70 %
Tørketid: ca. 1 uke
Flammepunkt: 40 °C
Brannklasse: B2
Løsemiddel: White spirit
Grenseverdi VOC: (Kat A/h) 750 g/l (2010)
Produktet inneholder maks.: 750 g/l
 • TETNINGSKITT 1L

  TETNINGSKITT 1L

  Art.nr. 36-686
  1 l
  9990
  99,90 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • TETNINGSKITT 5L

  TETNINGSKITT 5L

  Art.nr. 36-687
  5 l
  329,-
  65,80 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter