125,-
166,67 / L

Emaljelakk - oljemaling for tre og panel

Art.nr. 36-721
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Uretanalkydbasert dekkmaling til tre og metall. Kan brukes innendørs og utendørs. Gir en hard, elastisk og ripebestandig overflate. Med aktiv rustbeskyttelse. Påføres med pensel, rull eller malingssprøyte.
Spesielle egenskaper
Gir en fyldig og slitesterk overflate med suveren utflyting og jevn glans. Er også enkel å påføre på vertikale overflater takket være den tilpassede viskositeten. Inneholder aktive rustbeskyttende substanser som gir en enklere form for rustbeskyttelse. Hvis man ikke bare ønsker midlertidig rustbeskyttelse, må man grunne med rustbeskyttende primer. Metallmalingen flyter ut til en jevn og hard overflate, og derfor kan den med fordel brukes også ved sprøyting av treverk innendørs.
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: N-Formylmorpholine. Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Blank

 • EMALJELAKK 0.75L LYSEGRÅ BLANK

  EMALJELAKK 0.75L LYSEGRÅ BLANK

  Art.nr. 36-721
  Lys grå
  125,-
  166,67 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: N-Formylmorpholine. Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • Densitet: 1,1

Andre kunder har også kjøpt