Fra
149,-

Gulvmaling

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • Dekorer betonggulvet ditt*Lag kule effekter*Kombiner slik du vil*Enkel å brukeDekorer betonggulvet ditt
  System med malingsprodukter som kan brukes hver for seg eller kombinert for å lage et dekorativt betonggulv. Gulvmalingen er en vanntynnbar, epoksybasert 2-komponentmaling som først og fremst er ment for betonggulv, men som også anbefales til tregulv og fiberplater takket være gode diffusjonsegenskaper. Fargeflak for ekstra dekorasjon
  For å få en ekstra dekorativ effekt kan du bruke fargeflak:
  1. Mal gulvet med gulvmaling i den fargen du ønsker
  2. Strø ut fargeflakene på den våte malingen slik du selv vil
  3. Avslutt med klarlakk for en god sliteflate.
  Produktet anbefales til boliger og industrilokaler med lettere trafikk.
  Spesifikasjoner
  Glansgrad: Ca 80 blank. Herdetid: 10 timer, full slitestyrke etter 5–7 døgn. Malingsforbruk: 1 kg dekker ca. 8 m2 på ett strøk. Men malingen bør påføres i to strøk.
 • GULVMALING MELLOMGRÅ 4 KG

  GULVMALING MELLOMGRÅ 4 KG

  Art.nr. 36-1975
  Gulvmaling mellomgrå 4 kg
  499,-
  Base
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Herder
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FARGEFLAK GULV GRÅ 0,5 KG

  FARGEFLAK GULV GRÅ 0,5 KG

  Art.nr. 36-1977
  Fargeflak gulv grå 0,5 kg
  149,-
 • GULVMALING LYSEGRÅ 4 KG

  GULVMALING LYSEGRÅ 4 KG

  Art.nr. 36-1974
  Gulvmaling lysegrå 4 kg
  499,-
  Base
  Advarsel
  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Herder
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • KLARLAKK GJENNOMSIKTIG 4 KG

  KLARLAKK GJENNOMSIKTIG 4 KG

  Art.nr. 36-1976
  Klarlakk gjennomsiktig 4 kg
  669,-
  Herder
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt