109,-
109,- / L

Lakk syntetisk

Art.nr. 36-140

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • Uretanalkydbasert, blank klarlakk på løsemiddelbasis.
  • For de fleste underlag, også betong og linoleum.
  • Gir god beskyttelse og dyp glans på tregulv, tregjenstander, etc.
  • For innen- og utendørs bruk.
  • Meget høy vannresistens.
  • 1 l.
Advarsel
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Brannfarlig væske og damp. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder Kobolt bis(2-etylheksanoat). Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå utslipp til miljøet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt