Fra
6990

Husvask

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For rengjøring av fasader og malte flater, også før ommaling.

Bruksanvisning:
Påføres med pensel/rulle, svamp eller lavtrykkssprøyte på større flater. Ved sprøyting, bruk egnet dyse som minimerer risikoen for aerosoltåke. Ved bruk i dårlig ventilerte rom / innendørs, bruk egnet åndedrettsvern. For å unngå striper, legg alltid på vaskeløsningen nedenfra og oppover. La vaskeløsningen virke i noen minutter. Bearbeid gjerne flaten med en myk børste eller en svamp til all smuss er helt oppløst, og skyll deretter med rikelige mengder vann. La tørke ordentlig før maling. Beskytt eventuelle plantevekster i nærheten. Maling kan skje når fuktinnholdet er lavere enn 18 %. Mål fuktinnholdet i virket med fuktmåler 87-257 eller 87-258.

Dosering:
Fortynnes 1:10–1:20 avhengig av smussgrad.
pH-konsentrat: ca. 10.
Densitet: 1,03 g/cm³.
 • HUSVASK 4 L.

  HUSVASK 4 L.

  Art.nr. 36-7203
  4 l
  135,-
  33,75 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.
 • HUSVASK 1 L.

  HUSVASK 1 L.

  Art.nr. 36-7202
  1 l
  6990
  69,90 / L
  Fare
  Gir alvorlig øyeskade. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter