Fra
6490

Terrasserens

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Konsentrert og meget effektivt, for rengjøring av treterrasser. Løser effektivt opp smuss, misfarging med mer. Kan med fordel brukes konsentrert. 1 l rekker til ca. 15 m².
 • TERASSERENS 4L

  TERASSERENS 4L

  Art.nr. 36-16370
  4 l
  159,-
  Fare
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • TERRASSERENS 1L

  TERRASSERENS 1L

  Art.nr. 36-16360
  1 l
  6490
  64,90 / L
  Fare
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter