299,-
29,90 / L

Rullbar sparkel LR

Art.nr. 36-1322

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Vannbasert, lett medium gradert sparkel som gir fin malingsflate. Påfør med rulle etterfulgt av ettersletting med sparkelspade. Velegnet for sparkling på vegg og takflater innendørs ved bredsparkling. 10 l.

Tekniske data
 • Farge: lys grå
 • Løsemiddel: vann
 • Fyllevne: 0-4 mm
 • Kornstørrelse: maks. 0,2 mm
 • Densitet: ca. 1 200 kg/m³
 • Tørrstoff: ca. 60 - 62 %

Instruksjoner for bruk
 • Forbehandling: Påføringsflaten skal være ren og fri for fett, støv etc., som påkrevd ved fagmessig behandling.
 • Påføring: For hånd eller med rulle.
 • Tørketid: ca. 1 time, ved 1 mm sjikttykkelse. Tørketid kan variere avhengig av underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vedheft: Produktet har god vedheft mot gips, betong og puss.
 • Forbruk: 1 liter/m² ved 1 mm sjikttykkelse. Varierer kraftig avhengig av underlagets beskaffenhet.
 • Brukstemperatur: +5 °C - + 35 °C.
 • Rengjøring av verktøy: Vann.
 • Lagring: Maks. 12 måneder i uåpnet emballasje. Lagres mørkt og kjølig, +5 °C -+20 °C.
BESKYTTES MOT FROST!
 • Øvrig: Ved sparkelsliping bør det brukes øyevern og ansiktsmaske.
Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt