8990
179,80 / L

Elementspray

Art.nr. 36-5846

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Akrylmaling med høy dekkevne for varmeelementer. Perfekt for oppussing og maling av gamle elementer. Berøringstørr etter 10-20 min. Hvit. 400 ml.

Bruksanvisning: For best mulig resultat bør elementet demonteres og males på flatt underlag, gjerne utendørs. Hvis elementet skal males på stedet, må alle bakenforliggende og omkringliggende flater maskeres godt. Rengjør elementet for smuss og støv. Rist flasken i minst 3 minutter. Spray med 25 cm avstand. Påfør i flere tynne strøk. Rengjør munnstykket etter bruk. Berøringstørr etter 10-20 min. Gjennomtørr etter 1 døgn.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt