8490

Metallmaling

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Primer og finish i ett. Gir et beskyttende belegg av sinkfosfat. Passer blant annet til merking av rør. Kort tørketid. 500 ml.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent, fettfritt og tørt. Fjern løs smuss ved hjelp av en stålbørste. Rist flasken i minst 1 minutt. Rist også under bruk. Spray med 20–30 cm avstand. Ekstra strøk kan påføres etter 15–20 minutter. Når du er ferdig, må du holde sprayboksen opp/ned og spraye til det kun kommer gass.

Tekniske spesifikasjoner:
 • Korrosjonsklasse: C3 (ISO 12944-2).
 • Forbruk: 1 boks dekker ca. 3 m².
 • Berøringstørr etter ca. 20–30 minutter (avhengig av tykkelse).
 • Gjennomtørr etter ca. 6 timer.
 • Laveste påføringstemperatur: +10 °C.
 • Høyeste påføringstemperatur: +80 °C.
 • Uten bly og kromat.
 • Uten klorerte løsemidler.
 • METALLMALING 500 ML

  METALLMALING 500 ML

  Art.nr. 36-5844
  Hvit (RAL 9010)
  8490
  169,80 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • METALLMALING 500 ML

  METALLMALING 500 ML

  Art.nr. 36-5842
  Sølv (RAL 9006)
  8490
  169,80 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • METALLMALING 500 ML

  METALLMALING 500 ML

  Art.nr. 36-5843
  Sort (RAL 9005)
  8490
  169,80 / L
  Fare
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt