Fra
9490

Metallmaling

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Primer og finish i ett. Gir et beskyttende belegg av sinkfosfat. Passer blant annet til merking av rør. Kort tørketid. 500 ml.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent, fettfritt og tørt. Fjern løs smuss ved hjelp av en stålbørste. Rist flasken i minst 1 minutt. Rist også under bruk. Spray med 20–30 cm avstand. Ekstra strøk kan påføres etter 15–20 minutter. Når du er ferdig, må du holde sprayboksen opp/ned og spraye til det kun kommer gass.

Tekniske spesifikasjoner:
 • Korrosjonsklasse: C3 (ISO 12944-2).
 • Forbruk: 1 boks dekker ca. 3 m².
 • Berøringstørr etter ca. 20–30 minutter (avhengig av tykkelse).
 • Gjennomtørr etter ca. 6 timer.
 • Laveste påføringstemperatur: +10 °C.
 • Høyeste påføringstemperatur: +80 °C.
 • Uten bly og kromat.
 • Uten klorerte løsemidler.
 • METALLMALING 500 ML

  METALLMALING 500 ML

  Art.nr. 36-5844
  Hvit (RAL 9010)
  9990
  199,80 / L
  Fare
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • METALLMALING 500 ML

  METALLMALING 500 ML

  Art.nr. 36-5842
  Sølv (RAL 9006)
  9490
  189,80 / L
  Fare
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • METALLMALING 500 ML

  METALLMALING 500 ML

  Art.nr. 36-5843
  Sort (RAL 9005)
  9490
  189,80 / L
  Fare
  Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt