125,-
125,- / L

Teakolje

Art.nr. 36-3661

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Bruksområde:
Tørkende alkydtreolje for behandling av tidligere oljede eller ubehandlede utemøbler etc. av teak.

Spesielle egenskaper:
Oljen er klar, tørkende og lavviskøs. Harde treslag er ofte svært fete. Imidlertid gråner overflateveden raskt. Oljen gir god beskyttelse mot fukt fordi den trenger inn og fyller treporene, slik at det dannes et vannavvisende oljelag. En behandling gir oftest en frisk overflate. Oljen inneholder voks og er derfor smussavvisende.
Inneholder Kobolt bis(2-etylheksanoat). Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
    • Densitet: Ca 0,87 g/cm3
    • Påføringsforhold: Över +4 °C, ej för varmt
    • Tørketid: Ca 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
    • Volym: 1 l

Andre kunder har også kjøpt