119,-
47,60 / L

Treolje V

Art.nr. 36-7882

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Miljøtilpasset olje for oljing av ubehandlet eller tidligere oljet tre. Passer både utendørs og innendørs. Treolje V kan tynnes med vann. Basert på en vannemulgert linolje med tilsetning av vannavvisende stoffer. Passer til flater som terrasse, stakittgjerde, innredning i båt, møbler, tregjenstander. Gir en sterkt vannbestandig flate. Passer ikke som grunnolje og kan derfor ikke overmales med maling. 2,5 l.
Inneholder 2-oktyl-2H-isotiazol-3-one, 3-Iodo-2-propynyl-butyl-karbamat. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt