Fra
2990

Flytende plantenæring

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Kan brukes både innendørs og utendørs. Regelmessig bruk gir bedre avling, blomstring og høyere motstandskraft mot blant annet skadedyr og kulde. Med doseringslokk. Dosering 10 ml per liter vann.
 • FLYTENDE PLANTENÆRING 1L

  FLYTENDE PLANTENÆRING 1L

  Art.nr. 14-0464
  For grønnsaker, frukt og bær. Biologisk, basert på algeekstrakt. 1000 ml.
  4990
  Advarsel
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FLYTENDE PLANTENÆRING 1L

  FLYTENDE PLANTENÆRING 1L

  Art.nr. 14-0462
  For grønne bladvekster. 1000 ml.
  3990
  Inneholder Jern (II) sulfat, heptahydrat. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FLYTENDE PLANTENÆRING 500ML

  FLYTENDE PLANTENÆRING 500ML

  Art.nr. 14-0463
  For blomstrende vekster. 500 ml.
  2990
  Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
  Vis faresymboler
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter