2990
29,90 / L

Peisbrensel

Art.nr. 36-5841

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Etanolbasert peisbrensel for innendørs bruk i dekorasjonspeiser, etanolkaminer og kaminer uten veke. Brenner med klar flamme. 100 % fornybare råvarer (ca. 80 % etanol). Ved forbrenning omdannes peisbrenselet til CO2 og vann. Hellevennlig flaske, 1 l.
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt