9990
99,90 / L

Håndsprit

Art.nr. 36-8776

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Effektiv mot bakterier og virus. Beriket med fuktighetsgivende glyserin. Brukes med fordel i influensasesongen, på reiser, etter toalettbesøk, før måltider med mer. Klar til bruk (flytende). 1 l. Ikke parfymert. Inneholder 75 % alkohol. Holdbar i ett år fra produksjonsdato.
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt