Fra
5990

Fuktsluker

 • Fjerner effektivt dårlig lukt og overskuddsfukt i alle fuktige rom.
 • Også egnet for bruk der det er fare for muggangrep, f.eks. ved vinteroppbevaring.
 • 1 refill-pose varer i 1–3 måneder, avhengig av temperatur og relativ luftfuktighet.
 • FUKTSLUKER

  FUKTSLUKER

  Art.nr. 36-373
  Liten beholder inkl. 1 refill-pose
  5990
  2 for 109,-
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • FUKTSLUKER

  FUKTSLUKER

  Art.nr. 36-374
  Stor beholder inkl. 2 refill-poser
  8990
  Advarsel
  Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Tilbehør

 • REFILL FOR FUKTSLUKER

  REFILL FOR FUKTSLUKER

  Art.nr. 36-375
  7990