Miljøvennlig retur

El-avfall bør håndteres på en måte som ikke skader miljøet. Biltema-butikkene deltar i den nasjonale returordningen Elretur for kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Hos oss kan du leverere alle kasserte produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.Se www.norsirk.no for nærmere informasjon.

sortere.no