Velg riktige festemidler til terrassen

Det er behov for en del forskjellige festemidler når du skal bygge en terrasse. Når vi sier festemidler, mener vi i stor grad skruer. Det går selvsagt også an å bruke spiker, men for de fleste er skruer både enklere å jobbe med og gir et mer pålitelig sluttresultat

En viktig ting å tenke på ved valg av skruer gjelder lengde. Skruen skal være dobbelt så lang som tykkelsen på det du skal feste. For å feste et emne på 2 cm. tykkelse skal du altså bruke skruer som er minst 4 cm. lange.

Terrasseskruer i tusentall

Det første du tenker på er sannsynligvis terrasseskruene som brukes til å feste terrassebordene til bjelkelaget. Terrasseskruer er beregnet for utendørs bruk og har en skjærespiss som tar tak i treverket og forebygger oppsprekking. De har dessuten rifler og fresegjenger som gjør det enkelt å forsenke dem i terrassebordene – og forhindre at de «kryper» opp igjen etter montering.

Ved bruk av 28 mm. tykke terrassebord skal du bruke 55 mm. lange terrasskruer. Bruker du 21 mm. tykke bord kan du gå ned til 45 mm. lange skruer.

Bygger du en terrasse med litt størrelse bruker du fort over tusen slike skruer. For å beregne hvor mange du trenger kan vi gi følgende eksempler:

  • Terrassebord på 28x120 mm. krever ca. 35 skruer per kvadratmeter. Med en terrasse på 30 kvadratmeter trenger du altså ca. 1050 skruer.
  • Terrassebord på 21x95 krever ca 55 skruer per kvadratmeter – tilsvarende drøyt 1900 skruer på 30 kvadratmeter.  


Bruker du terrassebord av edle tresorter som lerk eller royalimpregnerte materialer bør du velge rustfrie skruer av type A2 eller A4. Bygger du nært sjøen bør du bruke rustfrie A4-skruer.

Tre- og ankerskruer

Du får også behov for andre typer skruer i terrasseprosjektet. Hvilke typer og hvor mange du trenger vil avhenge litt av det konkrete prosjektet. Husk på tommelfingerregelen som sier at skruene skal være dobbelt så lange som tykkelsen av det du skal feste. Med 48 mm. tykke bjelker trenger du 100 mm. lange skruer.

Lange treskruer er kjekt å ha for å feste rekkverksstolper eller når du skal skjøte bjelker. Skjøting gjøres ved å sette endene på bjelkene som skal skjøtes mot hverandre og bruke en bjelkebit på 30 - 40 som skjøtestykke. Fest bjelkebiten med flere skruer på hver side av skjøten.

Du kan også bruke lange treskruer når du bygger selve bjelkelaget, altså ved å skru bjelkene til bærekonstruksjonen. En enklere og mer stabil løsning er imidlertid å bruke beslag. Bygger du bjelkelaget oppå bærekonstruksjonen (dragere) kan du bruke vinkelbeslag for å feste bjelkene. Bygger du med nedsenket bjelkelag der bjelkene ligger i plan med bærebjelkene kan du bruke bjelkesko for å feste bjelkelaget til bærekonstruksjonen. Det er en rask og enkel løsning for å feste bjelkene i riktig høyde.

I begge tilfeller bør du bruke ankerskruer til innfesting. Ikke bruk vanlige treskruer med hode for forsenking – da kan hodet fort knekke av når du drar til skruen mot beslaget.

Festemidler for de største belastningene

Når du bygger bærekonstruksjonen til en terrasse på søyler trenger du mer solide festemidler. Er husveggen laget av treverk kan du feste bærebjelken til terrassen med franske treskruer. Er den laget av mur kan du bruke ekspansjonsbolter.

Ekspansjonsboltene skal slås inn i et forboret hull i muren og trekkes enklest til med en skralle. Når du trekker til presses hylsen rundt bolten ut til sidene og gir solid feste. Det kan være en fordel å bruke momentnøkkel for å trekke til med korrekt moment,

Bruker du franske treskruer er det også viktig å forbore. De har nemlig ikke skjærespiss og treverket kan sprekke dersom du skrur dem inn uten å forbore. Du får faktisk heller ikke utnyttet skruens kapasitet fullt ut.

For å skru inn en fransk treskrue kan du enten bruke drill med slagfunksjon eller manuell skralle. Vanlige driller klarer som regel ikke oppgaven. Franske treskruer er også det beste valget når du skal feste bærebjelker eller stolper i søyle- eller stolpesko. For best resultat bør både franske treskruer og ekspansjonsbolter brukes med firkantskive mot treverket du skal feste.

Er du usikker på hvilke festemidler du skal bruke, særlig når det gjelder bærekonstruksjonen, anbefaler vi at du tar kontakt med fagfolk for en nærmere vurdering.