Spørsmål og svar om Biltema Foundation

Spørsmål og svar om Biltema Foundation

Hvor ble Biltema Foundation (BF) opprettet? 

Biltema Foundation ble opprettet for å kunne gi et positivt bidrag og filantropisk innsats til utdanning, helse og velferd for barn og andre sårbare mennesker og dyr. Stiftelsen bidrar også med donasjoner i forbindelse med store katastrofer og kriser, som ebolautbruddet i Vest-Afrika 2014-2016, tyfonen på Filippinene 2013 og flyktningskrisen 2015.

Hva er målet med BF?

Målet er å støtte velferdsorganisasjoner i Norden, der Biltema opererer, men også i utviklingsland rundt om i verden. Stiftelsen støtter forbedring av utdanning, mer effektive helsetjenester, forskning som har en positiv innvirkning på vårt samfunn, og sørger for hjelp under ulike katastrofer. Stiftelsen fokuserer spesielt på barn, mindre heldige individer, dyr og miljø.

Hva er fokusområdene?

  • Bedre utdanning
  • Bedre helsevesen
  • Forskning som har positivt utslag på samfunnet vårt
  • Støtte under katastrofer

Who is in charge of BF? 

Styret har ansvaret for stiftelsen.

Hvor mye er det totalt i BF?

Biltema Foundation finansiert av overskudd fra Biltema, med en nåværende kapital på 800 millioner kroner. 

Hvem kan søke om midler fra BF?

Alle veldedigheter kan søke

Kan individer/privatpersoner søke?

Nei

Hvilke kriterier må oppfylles for å motta midler fra BF?

Vennligst se fokusområdene våre.

Hvordan søke om midler? 

Vennligst fyll ut søknadskjemaet som du finner på vår nettside.

Hva trenger dere av dokumentasjon?

Avhengig av veldedigheten (formål, beliggenhet etc.), vil papirarbeid være nødvendig. Vennligst start med å fylle ut søknadsskjemaet, og styret vil gi råd om hvilke dokumentasjon som kreves videre.

Hvor lang tid tar det å ta en beslutning om en søknad?

Dette avhenger av størrelsen på donasjonen. Hvis den er av betydelig størrelse må stiftelsen ta det opp i et av sine to årlige møter.

Kan et prosjekt få mer midler etterhvert eller er det kun et engangsbeløp?

Det avhenger av avtalen som har blitt avtalt på forhånd.

Hva slags rapporter og dokumentasjon vil BF kreve fra prosjektene som er godkjent? 

Styret må regelmessig motta rapporter og dokumentasjon for å indikere hvordan midlene blir brukt og hvordan prosjektet utvikler seg. BF utfører også kontroller på stedet.

Krever dere en rapport etter at prosjektet er gjennomført?

Ja, bade underveis og etter gjennomført prosjekt.

Hva er maksimum og minimumsbeløpet som et prosjekt kan søke om?

Alle søknader er velkomne. Ingen grenser er satt.

Hvem er kontaktpersonen for BF?

Vennligst kontakt oss via e-post: foundation@biltema.com eller via søknadskjemaet vårt.

Kan jeg kontakte BF via telefon?

Dessverre ikke. Ta kontakt med oss via e-post foundation@biltema.com eller vårt online søknadsskjema.