3990

Lightergass, refill

Art.nr. 17-750

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • For påfylling av butangass, med standardmunnstykke og 5 adaptere.
  • 150 g.
Påfylling:
Produktet som skal fylles, holdes loddrett med påfyllingsåpningen vendt oppover. Koble gassflaskens ventil til produktets tilsvarende åpning. Trykk stødig flere ganger (ca. 10 sekunder hver gang).

Se til at tenneren er helt tom for gass før påfylling, fordi blanding av ulike gasskvaliteter kan føre til at tenneren brenner dårligere eller ikke vil tenne.
Fare
Ekstremt brannfarlig gass. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt