Få mest mulig ut av sykkelbatteriet ditt

Få mest mulig ut av sykkelbatteriet ditt

Biltema bruker Lithiumbatterier med celler fra kjente varemerkern som tex LG, Samsung och Panasonic.

Få mest mulig ut av elsykkelbatteriet ditt

Når Biltema kjøper inn batterier til elsykler, er det ekstremt viktig for oss samt leverandøren vi samarbeider med at lover og regler blir fulgt. For å oppnå dette jobber Biltema alltid etter en Code of Conduct (COC) sammen med våre handelsavtaler. I tillegg har vi et team og en avdeling som kontinuerlig jobber med disse spørsmålene og gjennomfører hyppige kontroller og fabrikkbesøk.

Generelt

 • Les bruksanvisningen nøye for å finne ut av hva som gjelder for ditt batteri. Det kan være store forskjeller mellom de ulike modellene. Kontakt ditt nærmeste varehus dersom du har spørsmål.

 • Rekkevidden er estimert og basert på optimale forhold. Vind, temperatur, hastighet, hvor mye hjelp som tas fra motoren, veiforholdene og luftrykket på dekkene påvirker naturligvis rekkevidden. Det finnes ingen standardisert målemetode så det er er vanskelig å sammenligne forskjellige sykler mot hverandre. 

 • Batteriet skal alltid lades og oppbevares innendørs i normal romtemperatur.

 • Batteriet skal alltid lades opp en lenger periode første gangen (som regel 12-14 timer), sjekk manualen for informasjon om hva som gjeder for ditt batteri.

 • Bruk aldri et batteri som ikke er ladet.

 • Hvis du har problemer med elsykkelen eller batteriet ditt i løpet av garantiperioden, kan du kontakte ditt nærmeste Biltema-varehus snarest mulig. Dette er for at Biltema best mulig kan hjelpe deg med den feilen. Du må aldri åpne batteriet, og la aldri en tredjepart reparere batteriet, da dette kan utgjøre en fare for deg. Garantien på elsykler og batteriet utløper hvis batteriet er åpnet. 

 •  Åpne aldri et Lithiumbatteri, da dette kan medføre livsfare.

Forleng levetiden

 • Bruk alltid orginalladeren. Ladere fås som en reservedel i våre varehus. 

 • Batteriet har ikke full kapasitet før etter opptil 20 ladesykluser. (Kan variere mellom ulike modeller).

 • Prøv å holde batterikapasiteten mellom 20-60%. Det vil si at du aldri bør lade ut batteriet helt, samt aldri lade batteriet helt fullt. Det øker levetiden på batteriet.

 • Det er bedre å lade batteriet i noen timer hver dag, enn å lade det helt fullt en gang i uken. 

 • Lad aldri et varmt batteri, f.eks. rett etter at du har brukt sykkelen, og batteriet er varmt så bør du vente i ca 30 min til det er avkjølt.

 • Bruk ikke batteriet rett etter lading, vent i ca 30 minutter slik at batteriet har tid til å kjøle seg ned.

 • Ved langtidslagring, for eksempel om vinteren (Hvis sykkelen ikke brukes), skal batteriet holdes mellom 30 og 60% lading. Du skal altså aldri langtidslagre et fulladet eller tomt batteri, og du skal aldri la batteriet stå på konstant lading over lenger tid. Imidlertidig bør du lade batteriet regelmessig, men bare i korte perioder på rundt en time. Noen batterier kan settes i hvilemodus manuelt for lansiktig lagring, men se likevel på batterikapasiteten med jevne mellom slik at det ikke lades ut og lad det en kortere periode for å havne mellom 30 og 60% kapasitet. Hvis du har et batteri med hvilkemodus, kan dette med fordel aktiveres manuelt. Batteriet tar aldri skade fra dvalen, tvert imot, det er bra, så bruk det. 

 •  Koble alltid batteriladeren til batteriet først og deretter i stikkontakten. 

 • Lad aldri et fuktig eller vått batteri, vent til det tørker opp til romtemperatur. 

Innebygget intelligens

Et elsykkelbatteri er ikke bare et batteri, det finnes en beskyttelseskrets i batteriladeren som kontinuerlig overvåker battericellene. Denne overvåkningen gjør blant annet at dersom en feil på en individuell celle oppdages, vil denne beskyttelseskretsen slå av batteriet slik at det ikke lenger kan brukes eller lades. Det er også andre målinger som blir gjort av beskyttelseskretsen, som bidrar til å øke sikkerheten. 

Størrelsesveiledninger kan være et godt utgangspunkt når du skal velge størrelse på sykkelen. Men dette er ikke skrevet i stein, bare en generell anbefaling. Det viktigste er at du sitter behagelig, og at det føles bra når du sykler. Den beste måten å gjøre det på, er å prøve sykkelen. Ta gjerne turen innom et av varehusene våre for å prøve elsyklene våre!

Hvis du har mange bratte motbakker på turen, er elsykkel med midtmontert motor å anbefale, fordi de er sterkere.