279,-
13,95 / KG

Flytsparkel, innendørs

Art.nr. 36-8340

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Til avretting av sementbasert gulv (også med varmekabel), samt på fliser, naturstein og gulvgips. Fiberforsterket, hurtigherdende og selvavrettende. Forbruk (1 mm lag): 1,6 kg/m2. Til innendørsbruk. Forbehandle med Primer C for bedre vedheft. 20 kg.
Påføringstykkelse: 3 til 40 mm. Tørker og herder raskt. Selvavrettende.
Forbruk: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato, ved oppbevaring på et tørt sted.
Advarsel
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt