6990

Hobbymaling H20

Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Vannfortynnbar spraymaling til nesten alle overflater både inne og ute. Kan brukes på tre, metall, plast, glass, betong og stein samt på celleplast. Nesten luktfri. For best resultat bør det grunnes med primer og beskyttes med lakk. 400 ml.

Bruksanvisning: Rengjør underlaget. Rist flasken i minst 6 minutter. Spray med 30 cm avstand. Rengjør munnstykket etter bruk. Tørker på 60 minutter, gjennomtørr etter 2 døgn. For best resultat bør du grunne med Hvit grunnmaling (art. 36-5850) og beskytte med Klarlakk, blank (Art. 36-5855).

Lakk

 • HOBBYMALING

  HOBBYMALING

  Art.nr. 36-5855
  Klarlakk, blank
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Farger

 • HOBBYMALING

  HOBBYMALING

  Art.nr. 36-5854
  Sølvgrå (RAL 7001)
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • HOBBYMALING

  HOBBYMALING

  Art.nr. 36-5851
  Sort, matt (RAL 9005)
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • HOBBYMALING

  HOBBYMALING

  Art.nr. 36-5853
  Hvit (RAL 9010)
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • HOBBYMALING

  HOBBYMALING

  Art.nr. 36-5852
  Sort (RAL 9005)
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Primer

 • HOBBYMALING

  HOBBYMALING

  Art.nr. 36-5850
  Hvit grunnmaling
  6990
  174,75 / L
  Advarsel
  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt