159,-
159,- / L

Vindusmaling

Art.nr. 36-017
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Vindusmaling for maling av vindu og andre tregjenstander. 1 l.

 • Glans: Blank
 • Påføring: Pensel, sprøyte, rulle.
 • Tynning: White spirit 3-5 % ved pensel, opptil 10 % ved sprøyting.
 • Tørketid (+25 °C, 65% relativ luftfuktighet): 16-32 timer.
 • Antall strøk: 1 eller 2.
 • Overmalingsbar: Etter 16 timer.
 • Dekkevne: 6-10 m²/liter (høvlet tre).
 • Rengjøring av redskaper: White Spirit.
 • Temperatur ved maling: Ikke under +5 °C eller over +35 °C.
 • Bindemiddel: Alkydolje.
 • Løsemiddel: Alifatisk nafta.
 • Oppbevaringstid: Uåpnet boks, normale forhold og temperaturer: 24 måneder.
 • Grenseverdi VOC: (kat A/d 2010) 300 g/l.
 • Produktet inneholder maks: 300 g/l VOC.
 • P-nr 59290
Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 2-oktyl-2H-isotiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: N-Formylmorpholine. Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt