Under halvparten av oss bruker refleks

Under halvparten av oss bruker refleks

Antall drepte og skadde fotgjengere er mer enn halvert de siste ti årene. Hadde flere av oss brukt refleks, kunne tallet vært enda lavere.

Vi er på full fart inn i den mørke delen av året, da antallet påkjørsler av fotgjengere øker dramatisk. Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent. Likevel er det fortsatt under halvparten av oss som bruker refleks i høstmørket.

Vi gjør fysiske tellinger hvert år av hvor mange fotgjengere som bruker refleks. I fjor var andelen på 40 prosent på landsbasis, sier kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Folk i Sogn og Fjordane er flinkest til å bruke refleks, mens oslofolket er dårligst, ifølge tellingene til Trygg Trafikk. Det er generelt en tendens til høyere refleksbruk langs landeveien enn i bygater.

Mange tenker at de ikke trenger refleks i en opplyst bygate. Det stemmer ikke. Selv om du ser bilen, er det ikke sikkert sjåføren ser deg. Mange fotgjengerpåkjørsler skjer når folk krysser gaten og ikke blir sett, sier Steen.

Refleksvest best

Hvert år i oktober arrangeres den nasjonale refleksdagen, og i år er datoen satt til 18. oktober. Takket være økt oppmerksomhet, blant annet gjennom slike arrangementer, er refleksbruken blant nordmenn på vei oppover.

Vi har økt salget av refleksprodukter med mellom 15 og 20 prosent hvert år de siste årene. Det tyder på at folk er blitt mer bevisste på i hvert fall å ha reflekser tilgjengelig, sier markedsansvarlig Dag Bergby i Biltema.

Salget topper seg i oktober og november. Disse to månedene står for omtrent en tredjedel av Biltemas årlige salg av refleksutstyr.

Vi har størst etterspørsel etter refleksvester og refleksbånd. Refleksdyr og figurer til å henge på jakker og ryggsekker har også økende popularitet, sier Bergby.

En test gjennomført av NAF i fjor, viste at moteplagg med innebygget refleks i mange tilfeller fungerer dårlig og kan gi en falsk trygghet. Tradisjonelle refleksprodukter er fortsatt det tryggeste.

Ekspertene anbefaler refleksvest og refleksbånd, både på barn og voksne. I tillegg kan det være lurt å bruke refleks i knehøyde, da dette treffer lyset fra billykter best, sier Bergby.

"

Forskning har dessuten vist at refleks i bevegelse er lettest for bilister å oppdage. Går du langs veikanten er derfor reflekser på armer og bein en smart løsning.

Glemmer refleksen

Påkjørsler skjer oftest i forbindelse med kryssing av veien, eller at fotgjengeren går langs eller oppholder seg i veien.

I perioden 2012-2017 ble totalt 48 fotgjengere påkjørt og drept i mørket, viser tall fra våre ulykkesanalysegrupper. Flertallet av disse brukte ikke refleks, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Heldigvis er antallet drepte og skadde fotgjengere på vei nedover. SSBs statistikk viser at det var over dobbelt så mange fotgjengerpåkjørsler i 2008 som det var i 2017.

Selv om antall skadde fotgjengere er om lag halvert de siste ti årene, har ikke tallet på hardt skadde fotgjengere hatt den samme positive utviklingen. Det er fortsatt for mange fotgjengere som blir drept og hardt skadd i trafikken, sier Ranes.

Med refleks kan du selv bidra til at bilistene lettere får øye på deg. En bilist som kommer mot deg i 50 km/t, har kun 2 sekunder på å se deg hvis du ikke bruker refleks.

Med refleks har bilisten 10 sekunder på å oppdage deg. Det kan være forskjellen på liv og død, påpeker Ranes i Vegvesenet.

Så hvorfor bruker ikke alle refleks, når vi vet hvor smart det er? Ifølge en spørreundersøkelse Trygg Trafikk har fått utført, oppgir de fleste at de rett og slett glemmer det.

Det hjelper ikke å ha mange refleksprodukter i hus, så lenge vi glemmer å bruke dem. Fest reflekser på klær, sekker og bager på forhånd, så er det på plass når mørket kommer, oppfordrer Dag Bergby i Biltema.

Tips til refleksbruk:

 • Alle godkjente reflekser skal være merket med EN 13356
 • Reflekser som beveger seg når du bruker dem, fungerer best
 • Refleksen bør henge i knehøyde (for å motta mest mulig lys fra billyktene)
 • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider fungerer dårlig og kan gi en falsk trygghet. Tradisjonelle refleksprodukter er fortsatt det tryggeste.
 • Ekspertene anbefaler refleksvest og refleksbånd, både på barn og voksne. I tillegg kan det være lurt å bruke refleks i knehøyde, da dette treffer lyset fra billykter best, sier Bergby.
 • Forskning har dessuten vist at refleks i bevegelse er lettest for bilister å oppdage. Går du langs veikanten er derfor reflekser på armer og bein en smart løsning.

Glemmer refleksen

Påkjørsler skjer oftest i forbindelse med kryssing av veien, eller at fotgjengeren går langs eller oppholder seg i veien.

I perioden 2012-2017 ble totalt 48 fotgjengere påkjørt og drept i mørket, viser tall fra våre ulykkesanalysegrupper. Flertallet av disse brukte ikke refleks, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Heldigvis er antallet drepte og skadde fotgjengere på vei nedover. SSBs statistikk viser at det var over dobbelt så mange fotgjengerpåkjørsler i 2008 som det var i 2017.

Selv om antall skadde fotgjengere er om lag halvert de siste ti årene, har ikke tallet på hardt skadde fotgjengere hatt den samme positive utviklingen. Det er fortsatt for mange fotgjengere som blir drept og hardt skadd i trafikken, sier Ranes.

Med refleks kan du selv bidra til at bilistene lettere får øye på deg. En bilist som kommer mot deg i 50 km/t, har kun 2 sekunder på å se deg hvis du ikke bruker refleks.

Med refleks har bilisten 10 sekunder på å oppdage deg. Det kan være forskjellen på liv og død, påpeker Ranes i Vegvesenet.

Så hvorfor bruker ikke alle refleks, når vi vet hvor smart det er? Ifølge en spørreundersøkelse Trygg Trafikk har fått utført, oppgir de fleste at de rett og slett glemmer det.

Det hjelper ikke å ha mange refleksprodukter i hus, så lenge vi glemmer å bruke dem. Fest reflekser på klær, sekker og bager på forhånd, så er det på plass når mørket kommer, oppfordrer Dag Bergby i Biltema.

 
Tips til refleksbruk

 • Alle godkjente reflekser skal være merket med EN 13356

 • Reflekser som beveger seg når du bruker dem, fungerer best

 • Refleksen bør henge i knehøyde (for å motta mest mulig lys fra billyktene)

 • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider

 • Reflekser er forbruksvare. Riper gir mindre refleksjon

 • Refleksvesten blir dårligere ved vask, og bør byttes årlig ved jevn bruk

 • Barnevogna, sykkelen, hunden og hesten trenger også refleks

Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes i trafikken


Kontaktperson:
     Dag Bergby, markedsansvarlig i Biltema Norge AS, tlf. 908 84 476