Sikker fortøyning - et trygt båtliv!

Det finnes mange måter å fortøye båten på samt mye forskjellige tilbehør som kan brukes, alt avhengig av hvor du fortøyer båten. Det viktigste er at du fortøyer båten på en sikker måte for å unngå skader på båt, utstyr og brygga. 

Å kunne legge til kai, fortøye en båt og binde en god knute, er viktige egenskaper for en skipper.

0 Treff